Publications

Best of Both Worlds: Het toevoegen van online ervaringen in campusonderwijs

Centre for Innovation – Leiden University
Author: Centre for Innovation – Leiden University

“Online leren kan een bijdrage leveren aan veel van de ambities uit de onderwijsvisie van de Universiteit Leiden.” -Hester Bijl, Vice-rector Universiteit Leiden